Naukowców Dwóch Blog Analiza kationów V grupy

Analiza kationów V grupy

Kationy V grupy nie posiadają wspólnego odczynnika grupowego. Identyfikuje się je na podstawie reakcji specyficznych.


Reakcje charakterystyczne jonu Na+

Dodawany odczynnikRównanie reakcji chemicznejObserwacje w trakcie doświadczeniaFotografia strąconego osadu / roztworu
Mg(UO2)3(CH3COO)8 Na+ + CH3COO + Mg(UO2)3(CH3COO)8 + 9H2O →
NaMg(UO2)3(CH3COOH)9 · 9H2O↓
Wytrąca się żółty krystaliczny osad octanu
uranylowo – magnezowo – sodowego.
K[Sb(OH)6]Na+ + [Sb(OH)6] → Na[Sb(OH)6]↓Wytrąca się biały krystaliczny osad.
Zabarwienie płomieniaXLotne związki sodu barwią płomień na żółto.

Reakcje charakterystyczne jonu K+

Dodawany odczynnikRównanie reakcji chemicznejObserwacje w trakcie doświadczeniaFotografia strąconego osadu / roztworu
HClO4K+ + ClO4→ KClO4Wytrąca się biały krystaliczny osad.
H2[PtCl6]2K+ + [PtCl6]2- → K2[PtCl6]↓Wytrąca się żółty osad.Potassium Hexachloroplatinate(iv) K2ptcl6 40% Pt Cas 16921-30-5 - Buy Potassium  Hexachloroplatinate(iv),Potassium Hexachloroplatinate,K2ptcl6 Product on  Alibaba.com
Na3[Co(NO2)6]2K+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- → K2Na[Co(NO2)6]↓Wytrąca się żółty krystaliczny osad.
H2C4H4O6K+ + HC4H4O6 → KHC4H4O6Wytrąca się biały krystaliczny osad.Anality.pl
Zabarwienie płomieniaXSole potasu zabarwiają płomień na kolor
fioletowy. W obecności sodu barwę można
zaobserwować przez niebieski szkło
kobaltowe.

Reakcje charakterystyczne jonu NH4+

Dodawany odczynnikRównanie reakcji chemicznejObserwacje w trakcie doświadczeniaFotografia strąconego osadu / roztworu
K2[HgI4]
(odczynnik Nesslera)
NH4+ + 2[HgI4]2- + 4OH → [OHg2NH2]I↓ + 7I + 3H2OWytrąca się czerwonobrunatny osad.
NaOHNH4+ + OH → NH3↑ + H2OWydziela się gaz o charakterystycznym zapachu.
Zwilżony papierek wskaźnikowy przyłożony do
wylotu probówki przyjmuje niebieskie zabarwienie.
H2[PtCl6]2NH4+ + [PtCl6]2- → (NH4)2[PtCl6]↓Wytrąca się żółty osad.Ammonium Hexachloroplatinate(iv) (nh4)2ptcl6 44% Pt Cas 16919-58-7 - Buy  Ammonium Hexachloroplatinate(iv),Ammonium Hexachloroplatinate,Ammonium  Chloroplatinate Product on Alibaba.com
Na3[Co(NO2)6]2NH4+ + Na+ + [Co(NO2)6]3- → (NH4)2Na[Co(NO2)6]↓Wytrąca się żółty osad.
H2C4H4O6NH4+ + HC4H4O6 → NH4HC4H4O6Wytrąca się biały osad.
HClO4NH4+ + ClO4 → NH4ClO4Wytrąca się biały osad.

Reakcje charakterystyczne jony Mg2+

Dodawany odczynnikRównanie reakcji chemicznejObserwacje w trakcie doświadczeniaFotografia strąconego osadu / roztworu
Na2CO32Mg2+ + CO32- + 2OH → Mg2CO3(OH)2Wytrąca się biały osad.
NaOHMg2+ + 2OH → Mg(OH)2Wytrąca się biały galaretowaty osad, który ulega
roztworzeniu w wodnym roztworze amoniaku.
K[Sb(OH)6]Mg2+ + 2[Sb(OH)6] → Mg[Sb(OH)6]2Wytrąca się biały krystaliczny osad.
Na2HPO4Mg2+ + HPO42- → MgHPO4Wytrąca się biały kłaczkowaty osad.
MagnezonXRoztwór należy zalkalizować. Wytrąca się
niebieski osad.

Identyfikacja mieszaniny kationów V grupy

1. Mieszankę rozdzielamy na 3 probówki.

2. Do jednej probówki dodajemy NaOH i wodny roztwór amoniaku w nadmiarze. W przypadku pojawienia się białego osadu dodajemy magnezon. Wytrącenie niebieskiego osadu wskazuje na obecność jonów Mg2+ w badanym roztworze.
WYKRYLIŚMY OBECNOŚĆ JONÓW Mg2+

3. Do drugiej probówki dodajemy NaOH i ogrzewamy. Jeśli wydziela się gaz o charakterystycznym zapachu, to w badanym roztworze znajdują się jony amonowe. Po ogrzaniu dodajemy kwas chlorowy(VII). Powstający biały krystaliczny osad świadczy o obecności jonów potasu w roztworze.
WYKRYLIŚMY OBECNOŚĆ JONÓW NH4+ i K+

4. Trzecią probówkę wykorzystujemy do wykonania próby płomieniowej. Jeśli w roztworze obecny jest sód płomień barwi się na intensywną żółtą barwę. Aby sprawdzić obecność potasu (jeżeli w badanym roztworze jest sód) należy spojrzeć na płomień przez niebieskie szkiełko kobaltowe.
WYKRYLIŚMY OBECNOŚĆ JONÓW Na+


Sprawdź się!

Zadanie 1.

W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne roztwory jednego z kationów II grupy analitycznej. Po dodaniu do pierwszej probówki kwasu chlorowego(VII) wytrąca się biały osad. Do drugiej probówki dodano wodorotlenek sodu, lecz nie zaobserwowano żadnych zmian.

Podaj wzór kationu znajdującego się w tym roztworze.

Zadanie 2.

W trzech probówkach oznaczonych cyframi I, II i III znajdują się wodne roztwory zawierające jony NH4+, Mg2+, Na+.

Podaj wzór jednego odczynnika, który pozwoli na zidentyfikowanie kationu w każdej probówce. Napisz równania zachodzących reakcji i kolory powstających osadów.

Zadanie 3.

W kolbie znajduje się roztwór zawierający 4 kationy: Co2+, NH4+, Na+ i K+.

Podaj w krokach (z równaniami reakcji i kolorami osadów) postępowanie prowadzące do zidentyfikowania wszystkich czterech kationów.


Bibliografia

● Z. Hubicki, Z. Rzączyńska, Ćwiczenia laboratoryjne z nieorganicznej chemii jakościowej, Lublin 2010
● T. Lipiec, Z. S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Warszawa 1980
● J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, Warszawa 2012
● B. Chmielewska – Bojarska, Chemia analityczna. Analiza jakościowa kationów i anionów, Łódź 2009
● R. Kocjan, Chemia analityczna, Warszawa 2014
● https://www.public.asu.edu
● https://chem.libretexts.org
● https://maestrovirtuale.com
● http://igcsetuition.blogspot.com
● https://fineartamerica.com
● https://www.artefactoryimages.com
● https://fphoto.photoshelter.com/
● http://www.e-chemia.nazwa.pl/
● https://internat.msu.ru/
● https://mlodytechnik.pl/
● http://www.sciencemadness.org

Autor posta

Jakub Misiurek
Student analityki chemicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zakochany w chemii. Przekazywanie wiedzy innym jest jego przeznaczeniem, a muzyka pozwala mu na odpoczynek i wyciszenie. Dlaczego warto wybrać zajęcia z Kubą? Zaraża pozytywną energią i chemicznym zapałem. Dla niego nie ma rzeczy, których nie da się nauczyć.
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.    Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
    Zapisz się do newslettera