Naukowców Dwóch Blog Biologia w zadaniach cz.2 – Układ krążenia

Biologia w zadaniach cz.2 – Układ krążenia

Informacja do zadań 1-3.

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) jest zespołem objawów występujących przy niedostatecznym zapotrzebowaniu komórek w tlen i inne substancje odżywcze. Do przyczyn ChNS zalicza się miażdżycę tętnic wieńcowych, która jest odpowiedzialna za ponad 95% ChNS oraz inne, rzadsze przyczyny, takie jak: skurcz naczynia wieńcowego serca, czy zator tętnicy wieńcowej. Zawał mięśnia sercowego jest ostrym stanem, którym dochodzi do martwicy mięśnia sercowego, i zniszczenia kardiomiocytów, czyli komórek mięśnia sercowego. Istnieje kilka badań laboratoryjnych mogących wskazywać na zawał serca, takich jak oznaczanie troponiny C w surowicy krwi, która jest białkiem znajdującym się w naturalny sposób w komórkach mięśnia sercowego. Bardzo często, u ludzi z rozległym zawałem serca, dochodzi do zaburzenia kurczliwości i spadku tzw. lewokomorowej frakcji wyrzutowej (LVEF) , która jest stosunkiem objętości wyrzutowej lewej komory serca (SV), do objętości krwi znajdującej się w komorze przed wyrzutem krwi, czyli tzw. objętości końcoworozkurczwej (EDV).

Rozległa martwica mięśnia sercowego skutkuje niedotlenieniem tkanek i wzrostem przemian beztlenowych zachodzących w komórkach.

Zadanie 1

Spośród podanych niżej składowych obiegów krwi ułóż je właściwej kolejności tak, aby powstał kompletny model dużego obiegu krwi.

Żyła główna górna i dolna, tętnice, żyły, naczynia włosowate, aorta, prawy przedsionek serca

Lewa komora -> ……………………… -> ………………………-> ………………………-> ……………………… -> ……………………… -> ………………………

Zadanie 2

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

Wraz ze wzrostem rozległości zawału serca maleje poziom oznaczanej troponiny C w surowicy krwi.PF
Wraz we wzrostem objętości końcoworozkurczowej lewej komory, frakcja wyrzutowa lewej komory maleje.PF
Zawał serca, może doprowadzić do spadku objętości wyrzutowej lewej komory.PF

Zadanie 3

Wyjaśnij, odwołując się do procesu oddychania komórkowego beztlenowego, dlaczego podczas rozległej martwicy mięśnia sercowego, można oznaczyć wysokie stężenie mleczanów w surowicy krwi osoby chorej. ‘

Odpowiedzi

Zadanie 1

Lewa komora ® aorta ® tętnice ® naczynia włosowate ® żyły ® żyła główna górna i dolna ® prawy przedsionek serca

Zadanie 2

F,P,P

Zadanie 3

W procesie oddychania komórkowego beztlenowego glukoza jest rozkładana do mleczanu, co jest skorelowane z wytworzeniem ATP. W sytuacji zawału mięśnia sercowego maleje przepływ krwi przez tkanki i podaż tlenu do komórek, co skutkuje rozkładem glukozy do mleczanu, co przy rozległej martwicy prowadzi do jego wysokiego stężenia oznaczanego w surowicy krwi.

Autor posta

Kuba Ciesielka
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.    Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
    Zapisz się do newslettera