Naukowców Dwóch Blog Biologia w zadaniach cz.4 – Układ wydalniczy

Biologia w zadaniach cz.4 – Układ wydalniczy

Informacja do zadań 1-3

Jednym z leków stosowanych w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi jest furosemid. Należy on do tzw. diuretyków pętlowych. Punktem uchwytu dla tego leku jest część wstępująca pętli Henlego, gdzie znajduje się białko transportujące poza nefron, do krwi, jony: Na+, K+ i Cl. Furosemid wykazuje wysokie powinowactwo do białka transportującego te jony i hamuje jego działanie. W fizjologicznej formie pośrednim skutkiem działania białka transportującego jony Na+, K+ i Cl jest zwiększona absorpcja wody do krwi w pętli Henlego, co przekłada się na wzrost ciśnienia tętniczego krwi.

Zadanie 1. Określ prawdziwość zdań, zaznacz P, jeżeli zadanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

  1. Skutkiem działania furosemidu jest zwiększony napływ wody do naczyń krwionośnych P/F
  2. Transport wody do naczyń krwionośnych zachodzi z wykorzystaniem zstępującej części pętli Henlego. P/F
  3. Efekt działania wazopresyny, jest taki sam jak furosemidu, zmniejszenie ilości absorbowanej wody w naczyniach nerkowych i spadek ciśnienia tętniczego krwi. P/F
  4. Antagonistyczne działanie do furosemidu można przypisać aldosteronowi, którego działanie przekłada się na wzrost ciśnienia tętniczego krwi. P/F

Zadanie 2. Wyjaśnij, dlaczego przy przewlekłym stosowaniu furosemidu zaleca się stosowanie preparatów potasu. W odpowiedzi uwzględnij mechanizm działania transportera jonów Na+, K+, Cl i furosemidu.

Zadanie 3. Podkreśl właściwe stwierdzenie.

Filtracja zachodząca w ciałku nerkowym polega na przesączeniu (osocza krwi/ osocza krwi i elementów morfotycznych/ osocza krwi, elementów morfotycznych i uszkodzonych komórek nabłonkowych) do torebki kłębuszka. Im wyższe jest ciśnienie tętnicze krwi, tym (wyższy/ niższy) stopień filtracji kłębuszkowej. Na zwiększenie stopnia filtracji ma wpływ dysproporcja między średnicą tętniczki doprowadzającej, której średnica jest (większa/ mniejsza, niż odprowadzającej.

 

ODPOWIEDZI

Zadanie 1. F, P, F, P

Zadanie 2. Transporter dla jonów Na+, K+, Clpozwala na przemieszczenie tych jonów do krwi  z moczu pierwotnego znajdującego się w nefronie. Działanie furosemidu polega na blokowaniu tego transportera, co jest skorelowane z brakiem wchłaniania jonów Na+, K+, Cli może prowadzić do ich utraty z moczem. Suplementacja potasu pozwala na jego stałe uzupełnienie, utrzymanie stałego stężenia we krwi  i zapobiega powstaniu jego niedoborów pomimo jednoczesnego stosowania furosemidu.

Zadanie 3. Filtracja zachodząca w ciałku nerkowym polega na przesączeniu osocza krwi/ osocza krwi i elementów morfotycznych/ osocza krwi, elementów morfotycznych i uszkodzonych komórek nabłonkowych do torebki kłębuszka. Im wyższe jest ciśnienie tętnicze krwi, tym wyższy/ niższy stopień filtracji kłębuszkowej. Na zwiększenie stopnia filtracji ma wpływ dysproporcja między średnicą tętniczki doprowadzającej, której średnica jest większa/ mniejsza, niż odprowadzającej.

 

Zobacz także inne zadania autorstwa Jakuba Ciesielki!

 

 

Autor posta

Kuba Ciesielka
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.    Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
    Zapisz się do newslettera