Naukowców Dwóch Blog Reakcja Eliminacji – Reakcje chemii organicznej cz 3.

Reakcja Eliminacji – Reakcje chemii organicznej cz 3.

Eliminacja (ang. eliminations) jest odpowiednikiem reakcji analizy (rozkładu)  w chemii nieorganicznej. W wyniku reakcji eliminacji od węglowodoru odłącza się cząsteczka, w wyniku czego tworzy się wiązanie podwójne. Przykładem reakcji eliminacji jest, np. reakcja chloroetanu z wodorotlenkiem sodu w środowisku alkoholowym.

CH3 – CH2Cl + NaOH —-etanol—> CH2 = CH2 + NaCl + H2O

Reguła Zajcewa – to powinieneś wiedzieć

O kierunku eliminacji cząsteczek z substratu R‐X, z którego mogą powstawać izomery położenia wiązania wielokrotnego, decyduje trwałość produktów. Jest to reguła Zajcewa, która mówi o tym, że łatwiej zachodzi eliminacja atomu wodoru od atomu węgla związanego z większą ilością grup alkilowych. Innymi słowy, „temu atomowi węgla, który ma mało atomów wodorów, zostanie odebrane”. Produktami głównymi są więc bardziej rozgałęzione izomery.

Przy okazji warto powtórzyć sobie regułę Markownikowa, regułę opisującą reakcję addycji.

Dla zaciekawionych miłośników chemii

Możemy wyróżnić dwa mechanizmy reakcji eliminacji:

Mechanizm reakcji eliminacji jednocząsteczkowej (E1)

Reakcja E1 jest procesem jednocząsteczkowym, dwuetapowym. Pierwszym etapem jest powolna dysocjacja halogenku alkilu, a drugim etapem szybka eliminacja protonu z karbokationu  wytworzeniem alkenu. 

Mechanizm reakcji eliminacji dwucząsteczkowej (E2)

Reakcja eliminacji dwucząsteczkowej ( – eliminacja) przebiegają w sposób uzgodniony. Są one procesami jednoetapowymi, kinetycznie drugiego rzędu, dwucząsteczkowymi. 

Przykładem reakcji eliminacji typu E2 jest reakcja chloroetanu z wodorotlenkiem potasu
w środowisku etanolu, zachodząca zgodnie z poniższym równaniem reakcji:

PODSUMOWANIE TYPÓW I MECHANIZMÓW REAKCJI W ZADANIACH

Zadanie 1 (0-1)

Przeprowadzono ciąg przemian opisany poniższym schematem.

Uzupełnij poniższą tabelę. Określ typ (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 1. i 3.

TypMechanizm
Reakcja 1.
Reakcja 3.

Zobacz odpowiedź

Odpowiedź

Reakcja 1: Zachodzi w środowisku wodnym, więc jest to substytucja nukleofilowa.

CH3CH2Br + NaOH H2O, 20oC> CH3CH2OH + NaBr

Reakcja 2: Reakcja eliminacji, ponieważ odłącza się cząsteczka wody i powstaje wiązanie podwójne.

CH3CH2OH Al2O3, T> CH2 = CH2 + H2O

Reakcja 3: Reakcja eliminacji, ponieważ odłącz się wodór i brom, oraz tworzy się wiązania podwójne.

CH3CH2Br + NaOH etanol, 80oC> CH2 = CH2 + NaBr + H2O

Reakcja 4: Reakcja addycji elektrofilowej, ponieważ zachodzi z udziałem wiązania węgiel-węgiel.

CH2 = CH2 + H2O OH-> CH3CH2OH

Matura Czerwiec 2015, Poziom podstawowy, Zadanie 22.

Poniżej przedstawiono schemat ciągu przemian.

Zadanie 3.1 (0-1)

Podaj wzory półstrukturalne (grupowe) substancji A, B i C.

Wzór substancji AWzór substancji BWzór substancji C

Zadanie 3.2 (0-1)

Określ typ (addycja, substytucja, eliminacja) reakcji 1. i 2.

Typ reakcji 1:

……………………………………………………………………………………………………………

Typ reakcji 2:

……………………………………………………………………………………………………………

Zobacz odpowiedź

Wzór substancji AWzór substancji BWzór substancji C
CH2 = CH2CH2BrCH2BrCH3CH2Br

Platforma
Naukowców Dwóch

Wszystkie kursy online, maratony i webinary Naukowców Dwóch w jednym miejscu.

Odwiedź naszą platformę i znajdź to, czego potrzebujesz do owocnej nauki przedmiotów ścisłych!

  • Webinary
  • Kursy wideo
  • Kursy na żywo online
  • Nocne maratony naukowe
  • Autorskie arkusze maturalne

Autor posta

Jakub Misiurek
Student analityki chemicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zakochany w chemii. Przekazywanie wiedzy innym jest jego przeznaczeniem, a muzyka pozwala mu na odpoczynek i wyciszenie. Dlaczego warto wybrać zajęcia z Kubą? Zaraża pozytywną energią i chemicznym zapałem. Dla niego nie ma rzeczy, których nie da się nauczyć.
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.    Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
    Zapisz się do newslettera