Naukowców Dwóch Blog Reakcje chemiczne inicjowane światłem

Reakcje chemiczne inicjowane światłem

Wpływ światła na nasze życie jest bezdyskusyjny. Z chemicznego punktu widzenia reakcje inicjowane światłem są kluczowe nawet dla naszego istnienia, w końcu gdyby nie proces fotosyntezy, życie na ziemi mogłoby wyglądać dosyć marnie (o ile by w ogóle istniało). Na lekcjach chemii prawdopodobnie usłyszeliście (albo jeszcze usłyszycie) zaledwie tylko o jednej takiej reakcji, do której światło to totalny must have (tak, chodzi o bromowanie czy chlorowanie alkanów), ale takich procesów z udziałem światła jest o wiele więcej! W tym artykule omówimy sobie zwięźle o czterech takich reakcjach!

Zanim jednak omówimy konkretne reakcje musimy sobie szybko wytłumaczyć, czym jest światło 💡

Najpierw trochę fizyki

Tak naprawdę za słowem „światło” stoi straszny termin „promieniowanie elektromagnetyczne”, które jest falą pól elektrycznego i magnetycznego. Co ważne, wszelkie promieniowanie elektromagnetyczne w próżni porusza się z niewyobrażalnie szybką prędkością 3,00 ∙ 108 m/s! Ta wyjątkowa prędkość ma nawet swój symbol „c”, tak to dokładnie to samo „c”, które występuje we wzorze E = mc2

Światło jest falą co oznacza, że ma swoją częstotliwość. W zależności od częstotliwości  możemy je podzielić między innymi na światło widzialne, mikrofale, promieniowanie ultrafioletowe (UV) czy promieniowanie podczerwone. Istotną zależnością światła jest to, że im ma większą częstotliwość tym ma większą energię.

Ostatnią ważną sprawą (w kontekście fizycznym), jest to pojęcie fotonu. Foton jest najmniejszą porcją energii fali elektromagnetycznej, którą wyrażamy wzorem E = h𝝂, gdzie E jak zwykle oznacza energię, h to tak zwana stała Plancka (6,626 070 15⋅10–34 J⋅s) a ta egzotyczna literka przypominająca naszą literkę v, która jest tak naprawdę grecką literą “ni”, oznacza częstotliwość promieniowania emitowanego (lub pochłanianego przez ciało doskonale czarne). Teraz z tymi podstawami możemy (w końcu!) przejść do sedna sprawy.

Fotosynteza (oksygeniczna)

Zaczniemy od „banałów”, chociaż sama fotosynteza wcale nie jest taka prosta (kto był na rozszerzonej biologii, ten wie o czym mówię). W ogromnym uproszczeniu dwutlenek węgla reaguje z wodą pod wpływem światła dzięki czemu otrzymujemy glukozę i tlen. Woda w tym procesie jest dości istotna, gdyż jest źródłem jonów wodorowych H+, które następnie biorą udział w reakcji red-ox, redukując tym samym dwutlenek węgla. I warto tu sprecyzować, że w samej reakcji fotosyntezy nie bierze udział dowolne światło (lecz światło o konkretnej długości). A to wszystko za sprawą barwników (takich jak np. chlorofil czy karoten), które pochłaniają (absorbują) tylko wybrane długości światła, które dostarczają energię potrzebną do zajścia fotosyntezy. Sam barwnik absorbujący foton światła przechodzi w stan wzbudzony, który jest dość niestabilny, który przekazuje energię bezpośrednio do centrum reakcji.

Rekomendowane zajęcia

Zobacz jak możemy Ci pomóc

Halogenowanie alkanów

Chlorowanie (halogenowanie) alkanów poznajemy zazwyczaj na początku naszej przygody z chemią organiczną. Zacznijmy od omówienia tego jak zapisujemy światło w tej reakcji. Zazwyczaj nad strzałką zapisujemy albo słownie „światło”, lub to tajemnicze h𝝂 (mam nadzieje, że po tym krótkim fizycznym wstępie, rozumiecie co to znaczy w praktyce). Co istotne (względem matury) jest to, że reakcja przebiega według mechanizmu substytucji rodnikowej. Sama reakcja składa się z 3 etapów (inicjacji, propagacji i terminacji), co pokazałam Wam poniżej 😊

Pierwszy etap nazywamy inicjacją. Tutaj światło (a dokładniej światło ultrafioletowe o długości od 100nm do 400nm) gra kluczową rolę, gdyż rozbija nam chlor cząsteczkowy na dwa rodniki chlorowe, jest to tak zwany rozpad homolityczny.

Drugi etap nazywam propagacją. W pierwszym etapie propagacji rodniki reagują (w tym przykładzie) z cząsteczką metanu odrywając od niego atom wodoru tworząc HCl oraz rodnik metylowy. Następnie rodnik metylowy reaguje z cząsteczką chloru tworząc chlorometan i nowy rodnik chlorowy, który ponownie uczestniczy w pierwszym etapie propagacji. Taką reakcję nazywamy reakcją łańcuchową!

Ostatni, trzeci etap nazywamy terminacją. Mogliście zauważyć, że w reakcji powstaje wiele rodników (a to przecież najprostszy przypadek bo mamy tutaj tylko jeden węgiel), więc czy nie istnieją przypadki, gdzie np. dwa rodniki metylowe się ze sobą zderzą? Odpowiedź jest jasna- oczywiście, że istnieją takie przypadki! 

Ten etap zachodzi jednak dosyć rzadko, ponieważ stężenie rodników w dowolnym momencie reakcji jest dosyć niskie i prawdopodobieństwo zderzenia się dwóch rodników jest również małe.

Samo chlorowanie czy bromowanie alkanów jest absolutnie jedną z ulubionych reakcji nie tylko autorów zadań maturalnych ale też ostatnio autorów zadań olimpijskich! Więcej na temat samego halogenowania alkanów (w tym o rodnikach i przykładowych zadaniach maturalnych) przeczytacie w artykule: https://naukowcowdwoch.pl/reakcje-rodnikowe-zadania-maturalne/

Poniżej przykład zadania, które pojawiło się na ostatniej edycji Olimpiady Chemicznej ) 😊

69. Olimpiada Chemiczna; Zadanie A4, Folder Wstępny

Węglowodory i bromopochodne
I Związek A to węglowodór o wzorze sumarycznym C8H10. Wiadomo że nie reaguje z HBr, natomiast w wyniku
rodnikowego bromowania (1 mol Br2, światło) możliwe jest powstanie tylko jednego produktu A1 o wzorze
sumarycznym C8H9Br. Reaguje również z bromem w obecności żelaza co prowadzi również do jednego
możliwego produktu A2 o tym samym wzorze sumarycznym co A1. Żaden z wymienionych związków nie jest
chiralny.


II Związek B to węglowodór o wzorze sumarycznym C7H14. Nie reaguje z HBr, natomiast w wyniku
rodnikowego bromowania (1 mol Br2, światło) możliwe jest powstanie tylko trzech produktów B1, B2 i B3 o
wzorze sumarycznym C7H13Br, z których B1 i B2 są związkami chiralnymi. W wyniku eliminacji HBr ze
związku B1 mogą powstać dwa produkty o wzorze C7H12, natomiast z B2 powstaje tylko jeden produkt.

III Węglowodory C i D mają wzór sumarycznym C6H12. Wiadomo że związki te reagują z HBr i bromem bez udziału
światła. W wyniku tych reakcji z C powstają wyłącznie produkty, które nie są chiralne. Natomiast z D powstają
chiralne bromopochodne jako mieszaniny diastereoizomerów (również produkt addycji HBr).

Uwaga: W celu uproszczenia rozważań przyjmij dodatkowe założenia: Nie uwzględniaj związków, które
zawierają małe pierścienie: trójczłonowe oraz czteroczłonowe (tj. cyklopropany i cyklobutany), jeśli będzie taka
możliwość. W reakcjach z udziałem węglowodorów nie uwzględniaj również ewentualnych/możliwych
przegrupowań.
Informacja pomocnicza: w reakcji cykloheksenu z Br2 powstaje tylko jeden diastereoizomer.

Polecenia:
a. Podaj wzory strukturalne związków A, A1, A2, B, B1, B2, B3.
b. Podaj wszystkie możliwe wzory strukturalne związków C i D, które spełniają warunki zadania.

Zobacz odpowiedź

 

Chlorowanie benzenu w obecności światła

Benzen w obecności światła reaguje z chlorem dając 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan. Jest to reakcja addycji, która przebiega bardzo nietypowo jak na związek aromatyczny (który „chroni się” za wszelką cenę, aby nie stracić aromatyczności), gdyż tutaj aromatyczność traci. Co ważne, jest to reakcja, która przebiega stopniowo!

AgBr i światło

Ale żeby nie mówić ciągle o przypadkach z chemii organicznej wspominamy o jednym, bardzo ważnym historycznie, przypadku z chemii nieorganicznej. Pewnie z lekcji chemii kojarzycie taki związek jak AgCl, a bardziej jego serowaty osad, który ciemnieje na świetle. Ale to nie jedyny przypadek związku srebra, który reaguje pod wpływem światła! Takim przypadkiem jest AgBr, który był kluczowy dla rozwoju fotografii, gdyż był wykorzystywany do wyrobów materiałów fotograficznych (takie jak klisze, które sentymentalnie są z nami do dziś). 

Niewiele osób wie, że to klimatyczne ziarno na starych zdjęciach pochodzi właśnie od atomów srebra!

Platforma
Naukowców Dwóch

Wszystkie kursy online, maratony i webinary Naukowców Dwóch w jednym miejscu.

Odwiedź naszą platformę i znajdź to, czego potrzebujesz do owocnej nauki przedmiotów ścisłych!

  • Webinary
  • Kursy wideo
  • Kursy na żywo online
  • Nocne maratony naukowe
  • Autorskie arkusze maturalne

Autor posta

Natalia Kasprzyk
Na Instagramie @biolchemica. Utalentowana uczennica jednego z dolnośląskich liceów, pasjonująca się chemią. Uczestniczka Ogólnopolskich konkursów i olimpiad chemicznych. Od niedawna również członek zespołu Naukowców Dwóch 🔬💫
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.    Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
    Zapisz się do newslettera