Sprawdzian z soli – rozwiązanie zadań

Część z Was w najbliższym czasie będzie pisało sprawdzian z soli.

Mowa tu szczególnie o ósmoklasistach, choć nie tylko. Filmik ten może przydać się również osobom, które chcą przypomnieć sobie podstawy z zakresu systematyki związków nieorganicznych. Zapraszamy do obejrzenia filmiku, podczas którego nauczycie się prostego sposobu na zapamiętanie 7 (słownie: siedmiu) podstawowych reakcji syntezy soli kwasów tlenowych.

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy rozwiązania przykładowego sprawdzianu z soli wraz z małą dawką teorii. Dzięki temu, przygotujesz się na wypadek, gdyby Twój nauczyciel zmienił treści zadań 🙂

Treść sprawdzianu możesz  pobrać tutaj

 

 

Sole

 

 1. Nazwij sole:
  a)(NH4)2SO3
  b) K2S
  c) FeSO4
  d) Ca3(PO4)2

 2. Zaznacz sposób, którym nie można otrzymać chlorku sodu. a) metal + niemetal → sól
  b) kwas + wodorotlenek → sól + woda
  c) tlenek metalu + tlenek niemetalu → sól
  d) metal + kwas → sól + wodór

 3. Zaproponuj skrócony zapis jonowy reakcji BaNO3 z H2SO4.

 4. Zaznacz równanie reakcji zobojętniania.
  a) Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2
  b) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O
  c) Na2O + CO2 → Na2CO3
  d) CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O

 5. Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.
a) W roztworze siarczku sodu znajdują się jony Na+ i SO42- P F
b) W reakcji tlenku potasu z kwasem azotowym (V) produktami są KNO3 i H2O   P F

6. Zapisz obserwacje towarzyszące poniższym doświadczeniom.


Zadanie sprawdzian z soli

 1.  Napisz równanie reakcji cynku z kwasem fosforowym (V) i podaj nazwy powstałych produktów.
 1. Napisz reakcje dysocjacji jonowej podanych soli.
  (NH4)2SO4→ ________ +  ________
  BaCl2 →________  +  ________


Informacja do zadań 9−10.

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie.

 

Zadanie sprawdzian z soli

 1. Podaj numer probówek w których powstał gazowy produkt: ________
 2. Podaj numer probówki, w której strącił się osad. Napisz odpowiednie równanie reakcji chemicznej, stosując zapis cząsteczkowy: ________

 

 

 

Zapraszamy również na naszą grupę na facebooku, gdzie możecie wrzucać zadania z którymi macie problem a my pomożemy Ci je rozwiązać!

 

 

 

 

tagi: sprawdzian z soli, 8 klasa, synteza soli, reakcje otrzymywania soli, rozwiązania sprawdzianu, sole