Kwasy i zasady –  Teoria Brønsteda + zadania maturalne

Kolejna z Teorii Kwasów i Zasad, którą bierzemy pod lupę 🔎 to teoria Bronsteda.

 

Najczęściej spotykana teoria na maturze❗️

Kwasem wg. Bronsteda jest indywiduum będące donorem protonu (H+)
Zasadą wg. Bronsteda jest indywiduum będącym akceptorem protonu (H+)

 

 

 

 

Zapraszamy do przeczytania naszych artykułów na temat pozostałych teorii kwasowo-zasadowych: Teoria Arrheniusa i Lewisa

 

 

 

Poniżej kilka zadań maturalnych:

Zadanie 1.  Matura próbna PR, 29 luty 2008

Jedną ze znanych Ci teorii kwasów i zasad jest protonowa teoria Bronsteda.
Z podanego poniżej zestawu jonów wybierz te, które spełniają funkcję wyłącznie kwasów i zapisz ich reakcje z anionem fluorkowym.

HSO4 ; H3O+ ; H2PO4 ; NH4Cu2+

Reakcje: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2.  Matura  PR, maj 2005
Dane są jony: CO32- i NH4+
Zaklasyfikuj je do kwasów lub zasad według teorii Brönsteda. Uzasadnij swoją decyzję pisząc odpowiednie równania reakcji.
CO32-
…………………………………………………
NH4+
…………………………………………………
Równania reakcji:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź

 

Zadanie 3.  Matura  PR, maj 2003
Amoniak i aminy wg teorii Brönsteda są zasadami, bo przyjmuje proton zgonie z reakcją:
CH3NH2 + H2O → CH3NH3++ OH

Wyjaśnij, dlaczego amoniak może przyjąć proton?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiedź

Amoniak posiada wolną parę elektronową, dlatego może utworzyć wiązanie koordynacyjne z jonem H-protonem

 

#pewniakimaturalne #teoria #Bronsteda #kwasy #zasady #matura2020 #biologia #matematyka #chemia #naukanietrudna #chemistry #easy #science #nauka #Arrhenius #biologylab #chemistrylab

Tagi: Kwasy i zasady Bronsteda; Teoria kwasów i zasad Brønsteda; matura 2020; pewniaki maturalne;