Naukowców Dwóch Blog Zadania maturalne – Aminokwasy

Zadania maturalne – Aminokwasy

 

 


Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań maturalnych, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na temat aminokwasów


 

 

CKE czerwiec 2018

Zadanie 35

Do dwóch probówek wprowadzono bezbarwny wodny roztwór glicyny. Następnie do probówki I dodawano kroplami kwas solny z dodatkiem oranżu metylowego, a do probówki II dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu z dodatkiem fenoloftaleiny. Po dodaniu każdej kropli odczynnika zawartość probówek dokładnie mieszano. W obu probówkach zaobserwowano zmianę barwy użytych wskaźników. Przebieg doświadczenia zilustrowano na schemacie.

W tabeli przedstawiono zakres pH, w którym następuje zmiana barwy oranżu metylowego i fenoloftaleiny oraz barwy tych wskaźników w roztworach o pH mniejszym od dolnej granicy zakresu zmiany barwy i o pH większym od górnej granicy tego zakresu.

Zadanie 35.1

Uzupełnij tabelę – napisz, jakie były barwy obu odczynników przed dodaniem ich do probówek oraz jakie barwy zawartości obu probówek zaobserwowano po dodaniu do nich odczynnika.


Wskazówka:

Pytanie dotyczy odczynnika przed dodaniem do probówki z glicyną, czyli o barwę oranżu metylowego w środowisku kwasowym (HCl) oraz o barwę fenoloftaleiny w środowisku zasadowym (NaOH).

Glicyna posiada grupę aminową i karboksylową, zatem w obu probówkach nastąpi zobojętnienie.

 


 

 


 

Zadanie 35.2

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) jonów, które są organicznymi produktami reakcji zachodzących w probówce I i w probówce II.


Wskazówka:

W probówce I mamy środowisko kwasowe, więc aminokwas będzie w formie kationowej. W probówce II jest środowisko zasadowe, więc aminokwas będzie w formie anionowej.

 


 

 

CKE maj 2017

Zadanie 37

W czterech nieopisanych naczyniach znajdują się oddzielnie: tyrozyna (Tyr), glicyna (Gly), biuret (H2N-CO-NH-CO-NH2) i alanina (Ala). Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego wykonano dwie próby. Podczas pierwszej próby na czterech szkiełkach zegarkowych umieszczono niewielkie ilości wymienionych substancji i na każdą naniesiono kilka kropli stężonego wodnego roztworu kwasu azotowego(V). Wynik próby pozwolił na identyfikację jednej substancji. Podczas drugiej próby sporządzono wodne roztwory trzech pozostałych substancji i do każdego roztworu dodano świeżo wytrącony wodorotlenek miedzi(II). Wynik próby pozwolił na identyfikację drugiej substancji.

Uzupełnij poniższą tabelę. Podaj nazwę substancji, która została zidentyfikowana po przeprowadzeniu pierwszej próby, oraz nazwę substancji, która została zidentyfikowana po przeprowadzeniu drugiej próby. W każdym przypadku uzasadnij wybór substancji.

 


Wskazówka:

Pierwsza próba to reakcja ksantoproteinowa, której ulegają aminokwasy zawierające pierścień aromatyczny. Spośród podanych tylko jeden związek posiada pierścień aromatyczny i to właśnie ten zostanie zidentyfikowany w pierwszej próbie.

Druga próba to reakcja biuretowa, która „wykrywa” wiązanie peptydowe

 


 

 

CKE czerwiec 2017

Zadanie 40

Podaj wzór półstrukturalny (grupowy) jonów waliny, których stężenie jest największe w roztworze o pH = 8 i wzór półstrukturalny (grupowy) jonów waliny, których stężenie jest największe w roztworze o pH = 4.

 


Wskazówka:

Należy sprawdzić pI dla waliny. Okazuje się, że pH 8 > pI zatem aminokwas będzie występował w formie anionowej, natomiast pH 4 < pI, więc aminokwas będzie występował w formie kationowej.

 


Autor posta

Filip Stanek
Kapitan naszego statku – pomysłodawca i założyciel marki Naukowców Dwóch. Doktor chemii specjalizujący się w chemii organicznej. Wykształcony nauczyciel i wieloletni korepetytor, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych! Skutecznie przygotował już setki uczniów, którzy dostali się na wymarzone studia.
Zapisz się do newslettera

Otrzymuj powiadomienia o artykułach naukowców.    Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą polityką prywatności i ją akceptujesz.
    Zapisz się do newslettera